سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط (CODR)

نام سامانهرسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی و داوری جمعی بر خط (CODR)
با همکاریتتا ، وزارت صمت
تاریخ انتشار سامانهاسفند ۱۴۰۰
ویژگی هاتسهیل روند شکایات از کسب و کارهای دارای نماد الکترونیک
آدرس سامانه https://comp.ecsw.ir/

سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی و داوری جمعی بر خط چیست؟

یکی از عوامل مهم توسعه و موفقیت در حوزه تجارت الکترونیکی ،ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی است که به طرق متعدد محقق می گردد.از چالش های قابل توجه در خرید از کسب و کارهای اینترنتی ،احتمال بروز اختلاف فی مابین خریدار و فروشنده است که تعدد مراجع رسیدگی و نیز فرآیند زمان بر و پرهزینه آن،ضرورت وجوب مرجعی قابل اعتماد و بی طرف به عنوان درگاه واحد ثبت و رسیدگی به شکایات و تسهیل روند رسیدگی را ایجاب می نماید..

و در همین راستا…

شرکت کسب و کار رضوی با توجه به ماموریت خود مبنی بر پشتیبانی،تسهیلگری و توسعه کسب و کارها ،با همکاری “مرکز توسعه تجارت الکترونیک(تتا) و “وزارت صمت”اقدام به طراحی و پیاده سازی «سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی و داوری جمعی بر خط-CODR» نموده است که در نظر دارد اختلافات ناشی از خرید اینترنتی از کسب و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی را به شیوه غیر قضایی ،یکپارچه و هوشمند حل و فصل نماید.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید