کارگذاری خدمات شرکت های دانش بنیان

نقش پارک های علم و فناوری در اکوسیستم

پارک‌های علم و فناوری از جمله منابع اصلی نوآوری و تولید فناوری‌های نوین در جهان به حساب می‌آیند؛ این ساختارها در صورت عملکرد صحیح می‌توانند به موتور محرکه و نیروی پیشران اقتصاد دانش‌بنیان در توسعه اقتصادی مناطق پیرامونی و حتی عامل توسعه در ابعاد ملی تبدیل شوند زیرا در مجموعه پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های فناور و جوان معمولاً در ابعاد کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند و این گروه از شرکت‌ها از ظرفیت‌های بزرگی برای رشد اقتصادی، ارزآوری و اشتغال‌زایی برخوردارند، شرکت‌هایی که در یک طرف آن‌ها دانشگاه‌هایی کارآفرین قرار دارند و در سوی دیگر، مسیر ورود مؤثر به بازارهای بزرگ را آموخته‌اند..

کارگزار رسمی پارک علم و فناوری خراسان رضوی

کارگزاران کسب وکار، شرکت‌های متخصصی هستند که می‌توانند برخی از وظایف کسب وکار مشتریان خود را بنا به درخواست آنان اجرا نمایند و در ازای ارائه خدمات، حق العمل دریافت نمایند. شرکت کسب و کار رضوی به عنوان یکی از کارگزاران پارک علم و فناوری از سال ۱۴۰۰ آماده هرگونه همکاری در حوزه های مختلف کسب و کاری با شرکت های مستقر در پارک می باشد .

ClientCompany Name
Created byXtra Theme
Completed۲۷ June 2019
SkillsMachinery / Production Line
Websitewww.clientwebsite.com

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید