شرکت کسب و کار رضوی

شرکت کسب و کار رضوی از آذرماه ۱۳۹۷ فعالیت قانونی خود را با هدف تحقق اهداف کلان آستان قدس رضوی مبنی بر نقش آفرینی در زمینه توسعه کسب و کار، رونق تولید و ایجاد اشتغال آغاز نمود.

مطالعه بیشتر ...

فراخوان شناسایی ارائه دهندگان خدمات مدیریت کسب و کار

شرکت کسب و کار رضوی (وابسته به آستان قدس رضوی) در نظر دارد در جهت تکمیل و ارائه خدمات تخصصی و پشتیبانی در حوزه مدیریت کسب و کار به شرکت های تابعه سازمان اقتصادی رضوی و نیز جامعه کسب و کارهای مخاطب خود در دو قالب حضوری و بستر آنلاین نسبت به شناسایی و استفاده از ظرفیت ارائه دهندگان خدمات اقدام به عمل آورد.

اطلاعات بیشتر
___
راهبردهای شرکت

آسیب شناسی فضای کسب و کار

نامساعد بودن محیط کسب و کار (در اثر شرایط اقتصاد کلان و ضعف های نهادی و فرآیندهای اداری)
بهره وری پایین
وجود شکاف های نهادی در بازار
عدم پایداری کسب و کارها
عدم دسترسی بنگاه ها به خدمات پشتیبانی کسب و کار
مداخله غیرهدفمند حاکمیت در حمایت از کسب و کار (به ویژه در زمینه ارائه تسهیلات ارزان قیمت اشتغال زایی)

راهکارهای بررسی شده

توانمندسازی بنگاه ها و ارتقای دانش مدیریت کسب و کار
توسعه بازار خدمات کسب و کار و تسهیل دسترسی آن برای بنگاه ها
شکل گیری زنجیره های ارزش در فضای کسب و کار

___
تاریخچه
___
پروژه ها

راه اندازی پروژه اشتغال زایی در سیستان و بلوچستان با ظرفیت ۲۰۰ خانوار

برگزاری کانون ارزیابی مدیران سازمان اقتصادی رضوی و شرکت های تابعه

ارائه خدمات بیمه و تأمین اجتماعی به شرکت های تابعه سازمان اقتصادی رضوی

پروژه تأمین و تجاری سازی عطر رضوی

پروژه راه اندازی پلتفرم خدمات کسب و کار

___
جدیدترین مطالب
مطالب بیشتر
Mahampg.ir - Copyright © 2016 - All rights reserved