سامانه جامع خدمات کسب و کار پیشه

  • هدف پیشه کمک به ثبات و بهبود شرایط کسب و کارهای کشور است. با استفاده از سامانه پیشه هم می‌توانید بدون حضور واسطه‌ها، محصولات مورد نیاز خود جهت تولید و یا خدمات جانبی مورد نیاز کسب و کار خود را در بازاری شفاف و رقابتی از مطمئن‌ترین تامین کنندگان به سادگی تهیه کنید.
  • سامانه پیشه یک درگاه ارائه خدمات کسب و کار به کسب و کار دو سویه است که برای تسهیل امور و رونق کسب و کارهای تولیدی مسیر دسترسی کسب و کارها به یکدیگر و تامین کنندگان کالا و خدمات مورد نیازشان را اسان تر می کند