مدیریت منابع مالی

اهداف مدیریت منابع مالی

به طور کلی کلیه فرایندهایی که در کسب و کارها و فرایندهای مالی انجام می شود، به منظور بهبود وضعیت اقتصادی و مدیریت کردن وضعیت مالی است. به همین منظور مبحث مهم مدیریت منابع مالی مطرح می شود. مطرح کردن و پرداخت به مباحث مهم مدیریت مالی دارای اهداف مشخص و منحصر به فردی است که به شرح زیر می باشد.

۱- افزایش ارزش شرکت: یکی از مهم ترین اهدافی که در مدیریت منابع مالی مطرح می شود، افزایش و ارتقا ارزش شرکت به بیشترین حد ممکن است. در واقع هدف از این کار به دلیل این است که فعالان و افراد فعال در بازار سرمایه با یک دیگر در ارتباط هستند و لازم است که با مدیریت منابع مالی برنامه مناسب و صحیحی برای رشد داشته باشند.

۲- تضمین فعالیت کسب و کار: یکی از اهداف مهم دیگر مدیریت منابع مالی، تضمین روند فعالیت کسب و کار است. بدین صورت که می توان با مدیریت کردن منابع و استفاده صحیح از آن ها، کسب و کار را به سمت موفقیت سوق داد.

علاوه بر این، مدیریت کردن منابع مالی اهداف مختلف دیگری نیز دارد که به شرح زیر است:

  • بررسی استفاده درست از منابع مالی شرکت
  • اطمینان حاصل کردن از کافی بودن بودجه برای واحدهای اقتصادی
  • کسب اطمینان از به دست آوردن سود کافی برای سهامداران
  • جلب اعتماد سهام داران برای مطمئن شدن از وضعیت مالی شرکت برای سهام گذاری های بیشتر