کشیدگی ردیف و محتوا
برچسب

فراخوان

اخبار
27 می 2024

فراخوان تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های پارک علم وفناوری آذربایجان شرقی توسط سکوی تامین مالی جمعی رضوی منتشر شد

فراخوان تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های پارک علم وفناوری آذربایجان شرقی توسط سکوی تامین مالی جمعی رضوی منتشر شد.سکوی تامین مالی جمعی رضوی، فراخوانی را…